Aktuellt

Nordenskolan

Nordenskolan

Nordenskolan är en facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska modellens möjligheter och utmaningar som nu genomförs för tredje gången i samverkan mellan ABF Norden och den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation SAMAK.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en kunskapsbaserad förståelse av den nordiska modellen och omsätta dessa kunskaper till praktisk politik. Målgruppen är ledare på regional och central nivå som är eller kan bli strategiskt placerade i organisationen och som i sitt uppdrag kan ta initiativ till att sprida kunskap om den nordiska modellen.

Anmälan: lämna en intresseanmälan genom anmälningsformuläret senast den 15 augusti.

Här kan du läsa mer om Nordenskolan

Rekrytering av deltagare sker genom SAMAKs medlemsorganisationer och kan anpassas efter deras behov. Varje organisation har rätt till ett bestämt minimiantal deltagare på utbildningen, och utser deltagare från sin organisation samt eventuellt ett antal reserver som kallas in om någon faller ifrån. Den slutliga deltagarlistan fastställs av SAMAKs generalsekreterare och ABF Norden. Vid behov konsulteras medlemsorganisationerna.

* från sverige är LO och Socialdemokraterna medlemmar.

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo