Våra utbildningar

Medlemsutbildningens tredje steg 2017

Stafan Löfven och studenter
Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet.

Syfte med utbildningen 
Tredje steg i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Kursinnehåll
Denna kurs skiljer sig i relation till de två första stegen i medlemsutbildningen. Utbildningen innehåller moment som berör vår organisation, metoder för folkrörelsearbete och det personliga engagemanget.

Kriterier för att få gå utbildningen
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och ha gått partiets medlemsutbildning steg 1 och 2.

Du kan också få gå steg 3 om du har gått grundutbildningar genom partiets sidoorganisationer eller facklig-politisk utbildning genom LO/LO-förbund, men du måste kunna bestyrka det med exempelvis diplom eller intyg.

* Sidoorganisationer är SSU, S-kvinnor, S-studenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet och HBT-Socialdemokrater.

Medlemsutbildning steg 1 och 2
Medlemsutbildning steg 1 och steg 2 genomförs av ditt partidistrikt eller din arbetarekommun. Kontakta dem för mer information, här hittar du kontaktuppgifter till partidistrikten eller arbetarekommunerna.

Resa, kost och logi
Partistyrelsen tar kostnaden för både resa, kost och logi*, men inte förlorad arbetsförtjänst.

*(ingen logi vid externat)

Externat
Medlemsutbildning steg 3 genomförs på dagtid och del av kvällen. Ingen övernattning.

Internat
Du sover över på en konferensanläggning eller på ett hotell.

Intresseanmälan:
Senast fyra veckor innan kursstart behöver vi din intresseanmälan! 

Tid och datum
Medlemsutbildning steg 3 genomförs fredag till söndag vid ett tillfälle. Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och slutar klockan 15.00 på söndag.

De flesta medlemsutbildningar steg 3 kommer att vara på internat, förutom där det står skrivet att det är ett externat. Utbildningen genomföras 18 gånger under 2016. Varje utbildningstillfälle innehåller max 25 platser.

Ansökan Medlemsutbildning steg 3Skicka din ansökan till studier@socialdemokraterna.se, uppge plats och datum för utbildning samt ditt personnummer.

Datum för medlemsutbildning steg 3 2017


6 - 8 oktober (internat)
Viskadalens Folkhögskola, Borås
Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

17 - 19 november (internat)
Marieborg Folkhögskola, Norrköping
Folkets Hus i Sundsvall
Backagården, Höör

1 - 3 december (internat)
Runö Folkhögskola, Åkersberga

8 -- 10 december (Externat)
Sveavägen 68 i Stockholm
Malmö Folkhögskola
AFIG, Göteborg

 

Ansökan Medlemsutbildning steg 3Skicka din ansökan till studier@socialdemokraterna.se, uppge plats och datum för utbildning samt ditt personnummer. 


Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Jörgen Danielsson på partistyrelsens kansli.

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo