Våra utbildningar

Medlemsutbildningens tredje steg VT 2018

Medlemsutbildning steg 3
Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om hur man på olika sätt kan vara med och påverka samt göra insatser för partiet.

Syfte med utbildningen 
Tredje steg i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

Kursinnehåll
Denna kurs skiljer sig i relation till de två första stegen i medlemsutbildningen. Utbildningen innehåller moment som berör vår organisation, metoder för folkrörelsearbete och det personliga engagemanget.

Kriterier för att få gå utbildningen
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och ha gått partiets medlemsutbildning steg 1 och 2.

Du kan också få gå steg 3 om du har gått grundutbildningar genom partiets sidoorganisationer eller facklig-politisk utbildning genom LO/LO-förbund, men du måste kunna bestyrka dina förkunskaper genom en förtroendevald eller ombudsman.

* Sidoorganisationer är SSU, S-kvinnor, S-studenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet och HBT-Socialdemokrater.

Medlemsutbildning steg 1 och 2
Medlemsutbildning steg 1 och steg 2 genomförs av ditt partidistrikt eller din arbetarekommun. Kontakta dem för mer information, här hittar du kontaktuppgifter till partidistrikten.

Resa, kost och logi
Partistyrelsen tar kostnaden för både resa, kost och logi*, men inte förlorad arbetsförtjänst.

*(ingen logi vid externat)

Externat
Medlemsutbildning steg 3 genomförs på dagtid och del av kvällen. Ingen övernattning.

Internat
Du sover över på en konferensanläggning eller på ett hotell.

Sista ansökningsdag
Senast fyra veckor innan kursstart behöver vi din ansökan! 

Tid och datum
Medlemsutbildning steg 3 genomförs fredag till söndag vid ett tillfälle. Utbildningen startar klockan 17.00 på fredag och slutar klockan 15.00 på söndag.

De flesta medlemsutbildningar steg 3 kommer att vara på internat, förutom där det står skrivet att det är ett externat. Utbildningen genomföras 18 gånger under 2018. Varje utbildningstillfälle innehåller max 25 platser.

Datum för medlemsutbildning steg 3 våren 2018

 


 

OBS! Klicka på datumen under de olika platserna, så kommer du till ansökningsformuläret.

Backagården i Skåne (Backagårdens hemsida)

2 - 4 mars (internat)
4 - 6 maj (internat)

Bommersvik i Stockholms län (Bommersviks hemsida)
2 - 4 mars (internat)
20 - 22 april (internat)
25 - 27 maj (interant)

Marieborg Folkhögskola i Östergötland (Marieborgs hemsida)
27- 29 april (internat)

Sundsvall i Västernorrland
4 - 6 maj (internat)

Viskadalens Folkhögskola i Västra Götaland (Viskadalens hemsida)
2 - 4 mars (internat)
25 - 27 maj (internat)

 


 

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Thomas Fridh på partistyrelsens kansli.

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo