Studiematerial

Steg 1 - Att vara kyrkopolitiker

Att vara kyrkopolitikerMånga som har kyrkopolitiska uppdrag tycker att det är det bästa uppdraget de haft. De känner att de gör något meningsfullt för andra och att man får arbeta med många av de värderingar som Socialdemokraterna och Svenska kyrkan har.

Som kyrkopolitiker beslutar man om konkreta saker som syns tydligt i församlingens verksamhet. Kyrkopolitiker fastställer inte bara budgeten utan anställer också personalen som får arbeta med den i vardagen. Man får vara med och prioritera.

Men ibland är det tungt att vara kyrkopolitiker. Allt är inte en dans på rosor. Man kan hamna i konflikter, man kan behöva fatta svåra beslut. Därför är det viktigt att man funderar igenom vad man vill i sitt kyrkopolitiska arbete, både som individ och som nomineringsgrupp. Detta studiemaerial tagits fram för att användas av socialdemokratiska kyrkopolitiker i en studiecirkel, kurs, seminarium eller likanande. Materialet går även med fördela att läsa individuellt.

 

 

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo