Studiematerial

Alla kan göra något


Studiematerialet Alla kan göra något har LO tagit fram i kampen mot rasism o främlingsfientlighet. Studiematerialet handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot rasism och främlingsfientlighet i en alltmer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik som går rakt emot våra intressen? LO fortsätter sitt arbete för allas lika värde och rätt! Det är grundvalen för den fackliga idén, den fackliga analysen, den fackliga politiken och det samhälle LO vill se i Sverige och i världen. Studiematerialet kan med fördel användas i Socialdemokratiska partiets studier.  

Här kan du ladda ner studiehandledningen till Alla kan göra något

Här laddar du ner studiematerialet till Alla kan göra något

 

 

 

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo