Studiematerial

Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik

Fred och frihet för världens alla människor är något som socialdemokratin kämpat för länge. För att skapa en trygg och säker värld krävs det att vi alla är engagerade i det arbete. Hur kan vi tillsammans skapa en trygg värld? En bra början kan vara att tillsammans med partivänner gå en studiecirkel, där ni inhämtar ny kunskap och erfarenhet av varandra och från studiematerialet säkerhetspolitik.

Ett samkprov från boken, "Den som söker efter ordet säkerhet på internet får träffar med en rad helt olika betydelser. Det kan inbegripa allt från säkerhetssystem för att skydda datorn från virus till den sortens säkerhet som krävs för att få lån på banken eller barns säkerhet vid hårt trafikerade vägar. Gemensamt för de flesta betydelser är att säkerhet handlar om trygghet.Bristande mänsklig säkerhet skapar otrygghet. Dålig säkerhet kan i värsta fall leda till katastrofer."

Jan Eliasson, Vice generalsekreterare i FN, säger att lösningen på en osäker värld och att uppnå fred, "Fred är inte möjligt utan utveckling, utveckling inte möjligt utan fred, och det finns inte fred eller hållbar utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet...
För att det internationella systemet, liksom nationerna, ska fungera måste du skapa fred, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, och du måste hantera alla dessa frågor samtidigt."

Här kan du ladda ner materialet

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo