Studiematerial

Ett långt brev

Ett långt brev

Bosse Elmgren har skrivit Ett långt brev för att skapa en politisk diskussion. Bosse Elmgren skriver, "Samhällskritiken är livlig. Och den är viktig. Men den stannar ofta vid just bara kritik. Betydligt oftare än som sker borde den få en fortsättning i en konstruktiv och konkret diskussion om vad man bör göra åt de problem som kritiken lyfter fram.

Vi borde ägna oss mer åt att diskutera praktiska visioner, reformer som kan kännas angelägna och vara lätt gripbara för människors sinnen, som kan väcka entusiasm och framtidstro i stället för pessimism och resignation. Som, för att använda den gamle finansministern och socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss´ ord, kan tjäna som "provisoriska utopier" och vinna brett folkligt stöd. Någonting att kämpa för och rösta för. Inte bara rösta emot någonting som man vill slippa.

Jag vill bidra till att engagera många i en debatt som präglas av politisk skaparglädje. Politiken blir bättre ju flera som är med och tänker, bidrar med idéer och erfarenheter. Därför har jag skrivit "Ett långt brev". Till alla som vill läsa."

Här kan du ladda ner studiehandledningen

Här kan du ladda ner "Ett långt brev"

"Ett långt brev" har nu blivit en bok. Boken finns hos bokhandlarna och hos nätbokhandlarna. Du kan köpa boken direkt hos förlaget genom att skicka e-post till lars@hohforlag.se

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo