Studiematerial

Studiematerial

Här hittar du studiematerialet till partiets medlemsutbildning steg 1 och steg 2. Studiematerilalet till medlemsutbildning steg 1 och steg 2 är studiehandledningen, vår ideologi, vår historia och vår organisation. Studiematerialet finns även översatt till engelska och arabiska.

Du hittar även studiematerialet till ledarutbildning steg 1 och steg 2. Studiematerialet till ledarutbildning steg 1 är Socialdemokratiskt ledarskap, vilket är det grundläggande studiematerialet som alla ska gå igenom. Därefter finns det två specialiseringar i steg 1, Att vara lokalpolitiker och Att vara kyrkopolitiker.

Ledarutbildnig steg 2 innehåller studiematerialet Att leda partivänner.

Du hittar även material till organisationsutvecklingsmaterial, styrelseutvecklingmaterial och politiska ämnesutbildningar under rubriken Studiematerial.

Om portalen

Detta är Socialdemokraterna och ABF:s gemensamma studieportal, som gör centralt producerade studiematerial lättillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Här hittar du aktuella studiematerial, erbjudanden om centrala utbildningar, tips på andras utbildningsmaterial och aktuella rapporter.

Kontakt

 

sabflogo